TMS

SEKO TMS beheert drie belangrijke transportprocessen, via de lucht, over zee en over de weg:

Planning en besluitvorming

TMS genereert de meest efficiënte vervoersregelingen op basis van vastgestelde parameters. Vooraf wordt gedefinieerd hoe zwaar deze parameters meewegen. Bijvoorbeeld: transportkosten, transittijd, on-time performance, minder stops om kwaliteit te waarborgen, en nog veel meer.

Follow-up na verzending

TMS beheert de fysieke en de administratieve afhandeling van transporten, zoals de traceerbaarheid van een zending per gebeurtenis (verschepen vanaf A, aankomst bij B, inklaring enz.), het bewerken van de ontvangst, inklaring, facturatie, inboeken van documenten en verzending van transportberichten, bijvoorbeeld bij vertragingen, ongelukken, onvoorziene stops.

Meten

TMS toont de gebruiker de kritische prestatie-indicatoren en omvat rapportagefuncties voor uw supply chain. KPI's omvatten onder andere:

  • Percentage tijdige leveringen door de vervoerder
  • Vervoerskosten vervoerder
  • Totaal aantal zendingen per regio
  • Totaal aantal zendingen per maand
  • Gemiddeld aantal zendingen per maand